Nedir? / What is? 

TR//

Günümüzde, atom altı seviyedeki titreşimlerin varlığımızın temeli olduğu bilinmektedir.

Titreşimimiz, hayatla ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzdur.

 

Terapötik ses ve bir tür yansıtıcı sorgulama ve gözlemleme ile duygusal ve zihinsel direnişlerimize farkındalığımızı getirmek, aklımızın çalışma şeklini gözlemlemek ve bedensel gerilimleri salıvermek, fizyolojiyi, nörolojiyi ve psikolojiyi etkiler.

Ses şifası enstrümanları beyin dalgası frekanslarını etkiler; bu da kişinin çok derin gevşeme veya meditasyona benzer değişmiş bir bilinç durumuna (ASC) girmesini sağlar.*

 

Soundala Terapi, titreşim dilinin kullanarak meditasyon ve kendini keşfetme için bir alan açmayı amaçlar.

British Academy of Sound Therapy mezunu ses şifası terapisti ve meditasyon rehberi Rida Kıraşı tarafından 2016 yılında kurulan Soundala, bire bir seanslar (BAST ses terapisi yöntemini kullanarak) grup ses banyoları, konserler ve eğitimler verir. 

Soundala Therapy, 2017'de "Sound Journeys for Meditation" ve "Sound Baths for Meditation", 2018'de "Mindful Movement" isminde, 2019'da 'Seslerle Sessizlik' isminde Spotify, iTunes ve Youtube'da dinlenebilen üç adet ses şifası ve meditasyon albümü yayınladı.

Keşif, meditasyon, sanat ve bilim Soundala’nın merakının kırılmaz unsurlarıdır.

EN//

Today, it is a known scientific fact that not atoms, but the vibrations at the subatomic level are the ultimate core of our being.

How we vibrate is how we communicate with life.

 

Bringing awareness to our emotional and mental resistances, observing our mind and releasing physical tensions in our body through therapeutic sound have been shown to affect physiology, neurology and psychology with a form of reflective enquiry (a kind of questioning). The sound healing instruments helps to influence brainwave frequencies, enabling a person to enter an altered state of consciousness (ASC) similar to very deep relaxation or meditation.*

 

Soundala Therapy aims to open a space for meditation and self discovery with the use of the unique language of vibrations. 

Founded by a British Academy of Sound Therapy graduate, sound healing therapist and meditation instructor Rida Kıraşı in 2016, Soundala conducts one-to-one sessions, (using the BAST method of sound therapy) group sound baths, concerts and trainings, teaming up with sound healers or musicians who choose to explore together.

Soundala Therapy released three sound healing albums, "Sound Journeys for Meditation" and "Sound Baths for Meditation" in 2017 and "Mindful Movement" in 2018, which can be listened at Spotify, iTunes and Youtube'da.

Exploration, meditation, art and science are the unbreakable elements of Soundala’s curiosity. 

 

^Researches / Araştırmalar 

Research undertaken at Mindlab, Sussex University

Research by Cook, R (2003), The Effects of a BAST Sound Therapy Session on the Autonomic Nervous System

Research by Cooper, L (2009), Introducing the Therapeutic Sound in Schools Programme (TheSiS)

Research by Cooper, L (2013), Sound Affects – the effect of therapeutic sound on consciousness.

Show More
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Spotify - White Circle
  • Apple Music - White Circle